Valtra u Soljanima!

Valtra u Soljanima!

OPG Stjepan Ćurdo prvi je vlasnik Valtra traktora u Soljanima. Dana 21.09.2011. godine u Otoku je obavljena primopredaja traktora Valtra N 101h.

 

Traktor karakterizira najnovija boja u Valtrinoj paleti boja traktora, Premium brown boja koja je najnovija boja izdana u godini kada Valtra slavi 60. godišnjicu proizvodnje traktora.

 

 

 

Prodajno servisni centar
Zagreb, Donje svetice 40
Telefon: +385 1 2335 166
Fax: +385 1 2318 878
Prodajno servisni centar
Otok, Skorotinci 4
Telefon: +385 32 395-515
Fax: +385 32 395-516