Traktori (74 - 370 ks)
Traktori (74 - 370 ks)

Traktori (74 - 370 ks)

Individualno vaš Valtra traktor!

Poznati po svojoj pouzdanosti, raznovrsnosti, dugom radnom vijeku i Skandinavskom nasljeđu, Valtra traktori  su specifično dizajnirani za svakog pojedinog korisnika te su proizvedeni kako bi izdržali najteže klimatske uvjete te pružili najviši nivo performansi u najtežim radnim uvjetima.

Valtra kao proizvođač se osobito posvećuje tome da je njihov traktor pouzdan partner svakom kupcu pružajući mu visoko kvalitetan proizvod i konkurentnu tehnologiju zajedno sa vrhunskim servisom i tehničkom potporom a što rezultira velikim zadovoljstvom kupaca. Valtra traktori se proizvode jedino prema individualnoj narudžbi kupca kako bi ispunili zahtjeve svakog kupca. Napredan sustav narudžbe traktora dozvoljava kupcima da specificiraju traktor prema svojim željama. To je najefikasniji i najekonomičniji način za kupca koji tako naručuje traktor. Specifikacija konačnog proizvoda zadovoljava sve zahtjeve kupca i smanjuje trošak nepotrebne opreme. Kako bi zadovoljili potrebe kupca, kupac zajedno sa prodavateljem odlučuje o specifikaciji traktora, odabirući mogućnosti iz Valtra á la carte selekcije koja nudi preko pola milijuna različitih kombinacija.

Takav način naručivanja traktora predstavlja budućnost, visoko je efikasan i efektan te koristi od njega imaju i kupac i proizvođač. Valtra svojim kupcima također nudi jedinstvenu priliku da posjete tvornicu u Suolahtiju i promatraju proces proizvodnje svog traktora. Tisuće zainteresiranih kupaca koristi tu mogućnost svake godine.

Na tržištu R Hrvatske Valtra je preko svog zastupnika PMT-a prisutna od 1998. godine kada je isporučeno prvih 10 traktora u Hrvatsku. Od tada pa sve do danas, polako ali sigurno Valtra traktori  prije svega svojom kvalitetom i mogućnostima te kvalitetnom i brzom servisnom podrškom polako osvajaju svaki kutak Hrvatske na zadovoljstvo svakog pojedinačnog kupca.

Prodajno servisni centar
Zagreb, Donje svetice 40
Telefon: +385 1 2335 166
Fax: +385 1 2318 878
Prodajno servisni centar
Otok, Skorotinci 4
Telefon: +385 32 395-515
Fax: +385 32 395-516