PMT logo

Vaderstad Opus 400-700

Izvrsni rezultati u dubini

Väderstad u svojoj ponudi ima četiri stroja za duboku obradu - Swift, Cultus, Opus i TopDown. Ovisno o modelu, maksimalna radna dubina je od 20 do 30cm. Strojevi za duboku obradu tla dijele iste principe, ali pružaju različita rješenja kako bi se zadovoljile potrebe na svakom poljoprivrednom imanju.


Važnost miješanja

Väderstad strojevi za duboku obradu tla su dizajnirani da pruže superiorno baratanje sa biljnim ostacima kroz intenzivno miješanje. To je izuzetno bitna korist za nadolazeći usjev gdje je svakoj biljki osigurano da ima jednake uvjete za rast.


Izvrsnost u raznovrsnosti

Svaka godina je različita na polja i samim time postavlja različite izazove. Kako bi se prilagodio različitim uvjetima na polju stroj mora ponuditi raznovrsnost. Opremljen sa optimalnim vrhovima pera za radni zadatak, stroj radi izvrstan radni rezultat dok istovremeno smanjuje potrošnju goriva.


Opus 400-700

Opus 400-700 je snažan i raznovrstan vučeni gruber impresivnog kapaciteta. Sposoban je baratati sa velikim količinama biljnih ostataka dok istovremeno zahtijeva umjerenu vučnu snagu.

Vaderstad Opus 400-700 details

Izuzetno snažna radna tijela

Opus je opremljen sa robusnim radnim tijelima koji miješaju i rahle tlo do 30 cm dubine. Sa DeepLoosening perima za duboku obradu radna dubina se povećava do 40 cm. Radna tijela imaju hidraulički otpusni pritisak koji može biti varijabilno podešen do 700 kg otpusne sile. Zahvaljujući svom velikom otpusnom pritisku i radnim tijelima koja traže kontakt sa tlom, Opus je sposoban održati konstantnu radnu dubinu na svim tipovima tla.

Dodatno pojačana rama

Rama je dizajnirana za snažnu upotrebu u teškim uvjetima. Ima tri osovine i 27 cm razmaka između radnih tijela, što osigurava intenzivnu obradu i dobru protočnost. Težak stroj za duboku obradu -  Opus napravljen je oko snažne rame koja može izdržati veliko naprezanje što u konačnici produžuje radni vijek stroja.

Uvijek poravnato polje

Ravnjači su postavljeni na paralelogramu, osiguravajući da se točan radni kut održava neovisno o dubini. Kako bi se mogao prilagoditi varirajućim uvjetima na polju, vozač može prilagoditi intenzitet hidraulički upravljivih ravnjača sa milimetarskom preciznošću tijekom samoga rada.

Video prezentacija

Zainteresirani za suradnju?

Karakteristike


OS 400OS 500OS 600OS 700
Radna širina (m)3.754.755.756.75
Širina packer valjka (m)4.05.06.07.0
Transportna širina (m)3.03.03.03.0
Transportna visina (m)2.73.23.64.0
Težina sa SteelRunner (čelični valjak, kg)5600620084009000
Težina sa Double SoilRunner
(dupli valjak sa U profilima, kg)
5200560079008500
Težina sa Double SteelRunner
(duplim čeličnim valjkom, kg)
6000630086009200
Broj radnih tijela14182226
Razmak između radnih tijela (cm)27272727
Dimenzije kotača520/50-17520/50-17560/45-22.5560/45-22.5
Zahtjevi za hidraulikom3 DV3 DV3 DV3 DV
Potrebna vučna snaga od (ks)170-220210-260270-320320-370