Obrada tla i sjetva
Obrada tla i sjetva

Obrada tla

Ušteda vremena i novca!

Postoji više ispravnih načina postizanja dobrih rezultata u pripremi tla. Nešto što postiže rezultate kod jednog poljoprivrednog imanja, nije pravilo i za druge. Sve ovisi o strukturi tla, vremenskim uvjetima, klimi i plodoredu. No, interes za reduciranom obradom tla konstantno se povećava u cijeloj Europi i to se ne može smatrati samo slučajnošću. Dvije su velike prednosti kod reducirane obrade tla, financijska i biološka.

Reduciranom obradom tla ostvaruju se uštede jer se smanjuju troškovi rada i troškovi mehanizacije. Razlika se najbolje može vidjeti iz pregleda bilance. Biološke prednosti su također očigledne jer tlo progresivno postaje lakše za obradu s obzirom da se poboljšava struktura tla.

Smanjenje troškova i racionalizacija poslova na imanju znači  manje ljudi po hektru površine.

Primjena ekonomičnije poljoprivredne proizvodnje čini reduciranu obradu atraktivnijom s obzirom da se broj radnih sati u polju smanjuje. Povećanje troškova obrade i pripreme tla ne pokazuje znakove zaustavljanja i mogućeg smanjenja troškova dok cijena proizvoda ne prati isti trend povećanja cijena. To znači da produktivnost mora biti povećana ukoliko se želi održati ista razina profita.

Reducirana obrada tla dopušta drastično smanjenje potrošnje goriva što znači da su troškovi novog usjeva niži. U vremenu surove ekonomske stvarnosti takve uštede vremena i utrošene energije predstavljaju smanjenje troškova i povećanje profitabilnosti proizvodnje.

Prodajno servisni centar
Zagreb, Donje svetice 40
Telefon: +385 1 2335 166
Fax: +385 1 2318 878
Prodajno servisni centar
Otok, Skorotinci 4
Telefon: +385 32 395-515
Fax: +385 32 395-516