PMT logo

Raznovrsnost u svom najboljem obliku

Vaderstad Carrier

Carrier je kompaktna kratka tanjurača koja se koristi za brzu primarnu obradu tla i predsjetvenu pripremu. Barata s raznovrsnim izazovima moderne poljoprivredne proizvodnje - od ultra plitke obrade do dublje inkorporacije. Raznovrsnost koju Carrier donosi na imanje štedi prohode, smanjuje trošak strojnog  parka po hektaru i omogućava najbolji mogući start za nadolazeći usjev.


Višenamjenski priključni stroj

Ovisno o konfiguraciji, Carrier može biti korišten za pet glavnih zadataka: obrada strništa, unošenje biljnih ostataka u tlo, predsjetvena priprema, sjetva sitnozrnatih usjeva i zaštita od nametnika.


Pokrivene sve radne dubine

Väderstad je izmislio segment kratkih tanjurača. Danas, dostupan je kompletan raspon veličine diskova - od ultra plitke obrade pri 2-3 cm do diskova za unošenje biljnih ostataka u tlo do 16 cm radne dubine. Carrier dolazi u nekoliko modela, od 3 do 12.25 metara radnog zahvata.


Preciznost obrade

Kada se radi o radnim rezultatima u polju, Carrier ništa ne ostavlja slučajnosti. Carrier diskovi i nosači diska su dizajnirani da pruže maksimum od stroja u svako doba.


Opremljen za raznovrsnost

Dodavajući dodatne funkcije Carrieru povećani raspon radnih operacija može biti napravljen sa istim strojem. Veliki izbor prednjih alata Carriera je napravljen kako bi se kombinirala agronomska ekonomičnost s ekonomičnošću poslovanja poljoprivrednog imanja.


Carrier 300-400

Carrier 300-400

Carrier 300-400 je fiksna kratka tanjurača dostupna u izvedbama od 3, 3.5 i 4 metra radne širine. Rama omogućava stabilan i izdržljiv stroj koji se postavlja veoma blizu traktora, štedeći na prednjim kontra utezima i smanjujući rizik od zbijanja tla. Carrier 300-400 umiješava biljne ostatke i ostavlja izuzetno ravan radni rezultat.

Impresivna težina po disku

Kako bi se povećala težina, Carrier 300-400 može biti opremljen s dodatnim paketima utega. To rezultira većom težinom po metru radnog zahvata.

Izvrsna pokretljivost

Carrier 300-400 je nošeni stroj koji se postavlja na trotočje traktora nudeći tako jednostavnost rukovanja i izvrsnu upravljivost.

Vučeni ili nošeni - vi odaberite

Opremljen sa RubberRunner gumenim packer valjkom Carrier 300-400 može biti isporučen kao vučena verzija.

Carrier 300-400 detailsCarrier X 425-625

Carrier X 425-625

Carrier X 425-625 je nošena sklopiva kratka tanjurača s diskovima postavljenim u x oblik, dostupna u modelima od 4.25, 5.25 i 6.25 metara radne širine. Ima izvrsno praćenje površine i impresivnu sposobnost prodiranja za svoju težinu.

X znači X-disk

Diskovi su postavljeni u x oblik, a format x-diska garantira da će stroj uvijek raditi pravocrtno iza traktora.

Podesivi kutevi diskova

Kako bi se dodatno povećala sposobnost diskova da traže zemlju, svaka glavčina diska može biti zakrenuta kako bi se promijenio kut diska.

Puna kontrola iz kabine

Kako biste stekli potpunu kontrolu, radna dubina se hidraulički kontrolira iz kabine traktora.

Dodatno pojačan dizajn za duži radni vijek

Sa snažnom središnjom gredom i pojačanim zglobovima, Carrier X je konstruiran da izdrži velike napore. Vi koristite od dugačkog radnog vijeka sa izuzetnim radnim rezultatima na polju.

Carrier X 425-625 detailsCarrier 420-820

Carrier 420-820

Carrier 420-820 je vučena kratka tanjurača dostupna u izvedbama između 4.2 i 8.2 metara radne širine. Neovisno o tome zahtijevate li ustajalu predsjetvenu pripremu, ravnanje orane površine ili unošenje usjeva zelene gnojidbe u tlo, široki spektar prednjih alata nudi raznovrsnost za različite potrebe poljoprivredne proizvodnje.

Impresivna težina po disku

Velika težina na svakom disku omogućava prodiranje i održavanje radne dubine i u teškim uvjetima.

Podesive osovine optimiziraju radni rezultat

Kako bi se osiguralo optimalno rezanje i ujednačena obrada, prvi red diskova može biti bočno podešen uz pomoć postavljenog toplinga.

Izvrsna pokretljivost

Carrier 420-820 koristi jedinstvenu Väderstadovu tehniku sklapanja stroja, omogućavajući mu brzu  tranziciju s polja u transport. Kada je sklopljen transportna širina je samo 2.5m.

Carrier 420-820 detailsCarrier 925-1225

Carrier 925-1225

Carrier 925-1225  je veoma robusna vučena kratka tanjurača dostupna u izvedbama od 9.25 i 12.25 metara radne širine. S velikom radnom brzinom ima kapacitet do 16 hektara na sat što rezultira s nižim kapitalnim troškovima po hektaru.

Dodatno pojačan dizajn rame - duži radni vijek

Carrier 925-1225 ima izuzetno robusnu ramu koja osigurava dugačak radni vijek i u najtežim uvjetima.

Očigledan izbor za 12m CTF (kontrolirani promet u poljoprivredi)

Veliki Carrier 1225 ima radnu širinu od 12,25 m, što daje blago preklapanje potrebno u CTF sustavu od 12 m. Zahvaljujući rasporedu x-diska, stroj će uvijek raditi ravno iza traktora. To je bitno kada koristite GPS-kontrolu ili kada obrađujete na brdovitom terenu.

Ujednačena težina - ujednačen rezultat

Carrier 925-1225 je opremljen s paketima utega na krilnim sekcijama. To osigurava da je težina jednako postavljena preko cijele radne širine stroja bez potrebe za kompleksnim hidrauličkim rješenjima.

Carrier 925-1225 detailsCarrier XL 425-625

Carrier XL 425-625

Carrier XL 425-625 je vučena kratka tanjurača dostupna u izvedbama između 4.25 i 6.25 metara radne širine. Veličina diska čini Carrier XL 425-625 pogodnim za dublju obradu, unošenje velikih količina biljnih ostataka ili razbijanje pašnjaka. Carrier XL 425-625 može biti opremljen s 510 ili 610mm diskovima s podesivim kutem rada.

Lagano podešavanje

Maksimalna radna dubina se podešava na stroju, dok se radna dubina podešava hidraulički iz kabine traktora.

MultiSet nudi raznovrsnost

Podesive glavčine MultiSet diskova omogućavaju da se radni kut diska podesi u jednu od tri pozicije između 11 i 17 stupnjeva. To omogućava da se agresivnost diskova podesi za različite radne dubine.

Jednostavan za transport

Kod transporta Carrier XL 425-625, stroj se sklapa na krilnim sekcijama kako bi ostao unutar 3m transportne širine.

Carrier XL 425-625 details


Carrier XL 925-1225

Carrier XL 925-1225

Carrier XL 925-1225 je vučeni pločasti kultivator, dostupan s radnom širinom od 9,25 ili 12,25 m. Njegovi diskovi od 510 mm dobro su postavljeni da mogu uložiti velike količine usjeva i na velikoj dubini. S velikim brzinama rada, Carrier XL 925-1225 ima radni kapacitet od 16 hektara na sat. Time se trošak ulaganja po hektaru svodi na minimum.

Ujednačena težina - ujednačen rezultat

Carrier XL 925-1225 je opremljen s paketima utega na krilnim sekcijama. To osigurava da je težina jednako postavljena preko cijele radne širine stroja bez potrebe za kompleksnim hidrauličkim rješenjima.

Diskovi dozvoljavaju povećanu radnu dubinu

Carrier XL 925-1225 može biti opremljen ili sa 510mm ili 610mm TrueCut diskovima. Uspoređujući ih, 510mm povećavaju prostor oko diskova koji omogućava veću protočnost. Sa druge strane 610 mm diskovi omogućavaju veću radnu dubinu što je korisno kod unošenja velikih količina biljnih ostataka kao što su ostaci nakon žetve kukuruza.

Carrier XL 925-1225 details

Video prezentacija

Želite više informacija?

Karakteristike


CR 300CR 350CR 400CR 420*CR 500*
Efektivna radna širina (m)3.0

3.19

3.643.944.94
Širina packer valjka (m)3.03.54.04.25.0
Transportna širina (m)3.03.54.02.52.5
Težina sa SoilRunner
(jednostruki valjak sa U profilima, kg)
120013001500--
Težina sa CageRunner (kavezasti valjak, kg)13001400---
Težina sa SteelRunner (čelični valjak, kg)18002000230043004900
Težina sa RubberRunner (gumeni valjak, kg)16001800210036004100
Težina sa RubberRunner (gumeni valjak, kg)
vučeni stroj
190021002300--
Broj diskova2426303240
Razmak između diskova (cm)12.512.512.512.512.5
Dimenzije kotača-- -400/60-15.5400/60-15.5
Zahtjevi za hidraulikom*1 DV*1 DV*1 DV2-3 DV2-3 DV
Potrebna vučna snaga od (ks)85-110100-150110-160120-170150-200


CR 650*CR 820*CR 925*CR 1225*
Radna širina (m)6.44

7.94

8.9412.25
Širina packer valjka (m)6.58.29.2512.25
Transportna širina (m)2.52.53.03.0
Transportna visina (m)3.23.24.04.0
Težina sa SteelRunner (čelični valjak, kg)58007700910011700
Težina sa RubberRunner (gumeni valjak, kg)51006300--
Broj diskova52647298
Razmak između diskova (cm)12.512.512.512.5
Dimenzije kotača400/60-15.5 Tandem400/60-15.5 Tandem520/50-17 Tandem520/50-17 Tandem
Zahtjevi za hidraulikom2-3 DV2 DV3-4 DV3-4 DV
Potrebna vučna snaga od (ks)190-250220-300300-500400-600
*System Disc Aggressive


CR 420**CR 500**CR 650**CR 925**
Radna širina (m)3.94

4.94

6.448.94
Širina packer valjka (m)4.25.06.59.25
Transportna širina (m)2.52.52.52.5
Transportna visina (m)3.93.93.94.0
Težina sa SteelRunner (čelični valjak, kg)46005400680010000
Težina sa RubberRunner (gumeni valjak, kg)400046005700-
Broj diskova32405272
Razmak između diskova (cm)12.512.512.512.5
Broj CB lopatica400/60-15.5 Tandem400/60-15.5 Tandem520/50-17 Tandem520/50-17 Tandem
Dimenzije kotača400/60-15.5400/60-15.5400/60-15.5 Tandem400/60-15.5 Tandem
Zahtjevi za hidraulikom3 DV3 DV3 DV4 DV
Potrebna vučna snaga od (ks)120-170150-200190-250300-500
**System Disc Aggressive CrossBoard Heavy


CRX 425CRX 525CRX 625
Efektivna radna širina (m)4.25

5.25

6.25
Širina packer valjka (m)4.435.476.47
Transportna širina (m)2.42.42.4
Težina sa SoilRunner
(jednostruki valjak sa U profilima, kg)
240028003100
Težina sa CageRunner HD
(dodatno pojačani kavezasti valjak, kg)
270032003500
Težina sa SteelRunner (čelični valjak, kg)320038004300
Broj diskova344250
Razmak između diskova (cm)12.512.512.5
Broj sekcija222
Zahtjevi za hidraulikom2 DV2 DV2 DV
Potrebna vučna snaga od (ks)150-200200-250250-300


CRXL 425CRXL 525CRXL 625
Efektivna radna širina (m)4.10

5.10

6.10
Širina packer valjka (m)4.255.256.25
Transportna širina (m)2.852.852.85
Maksimalna transportna visina (m)3.063.584.0
Težina sa SteelRunner (čelični valjak, kg)560065006900
Težina sa Double SteelRunner (duplim čeličnim valjkom, kg)560065006900
Težina sa Double SoilRunner (dupli valjak sa U profilima, kg)510055006100
Broj diskova32+1+240+1+248+1+2
Razmak između diskova (cm)12.512.512.5
*Dimenzije kotača400/60-15.5   520/50-17 400/60-15.5 520/50-17 520/50-17
Zahtjevi za hidraulikom3-4 DV3-4 DV3-4 DV
Potrebna vučna snaga (ks)150-200185-235220-270
*400/60-15.5 = standard na CRXL 425-525


CRXL 925CRXL 1225
Efektivna radna širina (m)9.15

12.15

Širina packer valjka (m)9.2512.25
Transportna širina (m)3.03.0
Maksimalna transportna visina (m)4.04.0
Težina sa SteelRunner (čelični valjak, kg)10000/1040012600/13100
Težina sa Double SoilRunner (dupli valjak sa U profilima, kg)8200/840010300/10500
Broj diskova76+1100+1
Razmak između diskova (cm)12.512.5
Dimenzije kotača520/50-17 520/50-17 
Zahtjevi za hidraulikom3 DV3 DV
Potrebna vučna snaga (ks)300-500400-600
DV = Dvoradni ventil

Preuzimanje brošure